Generalforsamling 2024
Det vil glæde bestyrelsen at se dig tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 18.30 til
generalforsamling i Ejerlauget Ellebækområdet 1.
Vi mødes i Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro – mødelokale 1.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jf. § 8 i vedtægterne fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 30. januar 2024

Referater


Beretninger


Dias


Årsrapporter