Parkering i ejerlauget

Bestyrelsen har fået flere henvisninger om parkering på vejene i vores område.

Meddelelserne drejer sig om, at ejerlaugets medlemmer parkerer på de små veje, i stedet for at benytte parkeringspladserne på egen grund. Derved bliver det besværligt for såvel gående som kørende trafikanter. Indimellem forekommer endog faretruende situationer.

Vejene er lavet, så det kun er gæster der kan parkere – kortvarigt – på vejene.

Beboerne bør parkere på egen parcel. At det kan være besværligt, er ingen undskyldning.

I bestyrelsen er vi enige om:

  • – at vi ikke vil lave ”politiarbejde” og kontakte medlemmer der parkerer ulovligt. Der har været situationer, hvor klageren er blevet henvist til at anmelde den ulovlige parkering.
  • – at vi opfordrer ejerlaugets medlemmer til at vise hensyn og undgå parkering til gene for naboer og besøgende i vores område.
  • Derfor kære medlemmer: overhold venligst de skrevne og uskrevne regler og undgå at parkere på gader og fortove.