INFO om kontingent til Ejerlauget

Størrelsen af det årlige kontingent besluttes af generalforsamlingen i marts måned og opkræves pr. 1. maj samme år.

Den der står som ejer den 1. maj er ansvarlig for betaling af kontingentet.

Beløbet dækker perioden 1. januar til 31. december. (Det er smart at være tilmeldt Betalingsservice).

Ved salg af ejendommen i løbet at året deles kontingentet, så hver ejer betaler for den periode vedkommende har haft ejendommen.

Mellemværendet mellem ny og gammel ejer udlignes over refusionsopgørelsen (normalt udarbejdet af advokaten i forbindelse med salget)