Ejerlauget – det sige husejerne i fælleskab – ejer og sørger for vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, stier, grønne områder og legepladser. Enteprenøren, som har kontrakt på arbejdet, sørger blandt andet for græsklipning, gødskning, fræsning langs kanter, renholdelse ved og i sandkasserne, tømning og opfyldning af hundeposer samt sidebeskæring af træer og buske. Se områderne på kortet.