Ejerlauget Ellebæk 1 dækker ca. 1/3 af det gamle Ellebæk, der er den første del af udbygningen af det, der en gang hed Flyvepladsen. Ejerlauget omfatter samtlige ejendomme på Lange Müllers Vej, Kuhlausvej, Bachsvej og Hartmannsvej samt ejendomme med lige numre på Laubsvej, ulige numre på Griegsvej og ulige numre på H.C. Lumbyes Vej. Husene er opført i løbet af godt og vel 10 år fra 1973 til midt i 80´erne.

Hele Ellebækområdet er udbygget med udgangspunkt i ”Bebyggelsesplan for flyvepladsområdet – Holstebro” fra 1971. Bebyggelsesplanen indeholder en blanding af fritliggende parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse og de separate stier, der gennemskærer de grønne områder, gør det sikkert og behagligt for at alle at færdes til fods eller på cykel. .

Kontakt bestyrelsen

Udfyld formularen her for at kontakte bestyrelsen

Kontakt os