Varsling af generalforsamling!

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 8. marts kl. 18.30. I Idrætscenter Vest i mødelokale 1.

Punkter til behandling på generalforsamlingen skal jf. § 8 i vedtægterne fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen – det vil sige senest tirsdag den 1. februar 2022

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at indkomne forslag ikke må omfatte almindelige driftsopgaver, da dette henhører under bestyrelsens kompetence jf. vedtægterne. Forslag vedr. driften kan løbende sendes til bestyrelsen via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Vi håber at se mange af jer.

_____________________________________________________________________________

Ejerlauget Ellebæk 1 dækker ca. 1/3 af det gamle Ellebæk, der er den første del af udbygningen af det, der en gang hed Flyvepladsen. Ejerlauget omfatter samtlige ejendomme på Lange Müllers Vej, Kuhlausvej, Bachsvej og Hartmannsvej samt ejendomme med lige numre på Laubsvej, ulige numre på Griegsvej og ulige numre på H.C. Lumbyes Vej. Husene er opført i løbet af godt og vel 10 år fra 1973 til midt i 80´erne.

Hele Ellebækområdet er udbygget med udgangspunkt i ”Bebyggelsesplan for flyvepladsområdet – Holstebro” fra 1971. Bebyggelsesplanen indeholder en blanding af fritliggende parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse og de separate stier, der gennemskærer de grønne områder, gør det sikkert og behagligt for at alle at færdes til fods eller på cykel. .

Kontakt bestyrelsen

Udfyld formularen her for at kontakte bestyrelsen

Kontakt os