Bestyrelsen i ejerlauget består af 5 personer og der afholdes generalforsamling hvert år i perioden 1. – 15. marts. På generalforsamlinger afholdt i lige årstal afgår der 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige årstal afgår der 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ejerlauget består af 377 matrikler og omfatter de private fællesveje (boligvejene), stier, legepladser, grønne områder og fællesarealer. 

Bestyrelsens arbejde består i at tage vare på vedligeholdelsen af ovennævnte opgaver samt sikre planlægningen af ejerlaugets økonomi. Derudover står bestyrelsen også for afholdelsen af et sankt hans arrangement, som beboerne i området inviteres til. Læs mere under fanen Ejerlaugets opgaver.

Hvert år i maj måned opkræves kontingent hos de enkelte husstande. Kontingentet er for øjeblikket 2400 kr.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, hvilket typisk er 4-6 gange årligt. På møderne behandles blandt andet indkomne henvendelser fra beboere. 


Bestyrelsen består af:


Kontakt bestyrelsen her